Γεωστρατηγική Υγεία

ΕΜΒΟΛΙΑΣΑΝ ΤΟΝ ΙΝΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΕΠΕΦΤΑΝ ΣΑΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ