Υγεία

Μεταφέρονται οι ακίδες μέσω των υγρών από εμβολιασμένο σε ανεμβολίαστο