Πνευματικά δικαιώματα

Η ιστοσελίδα κατά καιρούς αναρτά, βίντεο, εικόνες, ή κείμενα υπό τη μορφή PDF, τα οποία ανήκουν ήδη στο δημόσιο κοινό (public domain), και τα οποία δημοσιοποιεί καθαρά για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι διαχειριστές, οι αρθρογράφοι, καθώς και οι συντάκτες του Ιστότοπου δε φέρνουν ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο που αναγράφεται ή περιλαμβάνεται στα συγκεκριμένα αρχεία ή τους συνδέσμους. Τα πνευματικά δικαιώματα των εκάστοτε τέτοιων συνδέσμων, βίντεο, ή άλλων αρχείων ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς των.

Δημοσιοποίηση πληροφοριών

Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται στον Ιστότοπο βασίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που αποστέλλονται στην ιστοσελίδα. Παρά το γεγονός ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη σωστή απεικόνιση των ως άνω στοιχείων, η διαχειρίστρια δεν εγγυάται ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των απαραίτητων πληροφοριών. Ο μόνος υπεύθυνος για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών) που εμφανίζονται είναι ο ίδιος ο Καταχωρούμενος.

Τεχνική λειτουργία του Ιστοτόπου

Οι διαχειριστές δε δύναται να εγγυηθούν ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα. Επίσης δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συναφής δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων ο ιστότοπος τίθεται στη διάθεση των Χρηστών, παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Επίσης η διαχειρίστρια δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του ιστότοπου.